A Polikov Kft. a KödSárkány hivatalos magyarországi és külföldi forgalmazója.

Szőlő és gyümölcs ültetvények talajmenti fagy elleni védelmére!

HATÉKONY, GAZDASÁGOS, MEGBÍZHATÓ

A KödSárkány-t úgy fejlesztették ki, hogy a szőlőültetvényeket és a gyümölcsösöket védje a radiációs fagy ellen (tavaszi fagy), amely az összes fagykár mintegy 85% -ért felelős, továbbá volt arra is példa, hogy a szállított fagyban is sikeresen használták. Egyetlen KödSárkány képes 10 hektárt megvédeni, minimális működési költségekkel és karbantartással.

Főbb előnyök:
Biztonságosan használható a BIO ültetvényekben a fagy ellen. Mivel biomasszát használ üzemanyagként, sokkal kisebb a környezeti hatása, mint az alternatíváknak, melyek gyakran valamilyen fosszilis tüzelőanyagot vagy jelentős menyiségű villamos energiát használnak a működésük során.

  • A létrehozott füstöt és vízgőzt elteríti az ültetvényben, amely szigeteli a védett területet és visszatartja a Föld felszínéről az infravörös sugárzás formályában kibocsátott hőt.
  • Cirkuláltatja a levegőt, ezáltal megkönnyíti a magasabb meleg és alsóbb hideg légrétegek keveredését a felszín közelében.
  • A tüzelőanyag elégetésével hőt termel, ami növeli a környezeti levegő hőmérsékletét.

Ezért a KödSárkány a leghatásosabb fagyvédelmi ezköz:
A KödSárkányban begyújtott tüzelőanyag égése során keletkező hőt és füstöt a gép elosztja az ültetvényben. A vontató traktor a kardántengelyen (TLT) keresztül hajtja a ventilátort. A ventilátor egy automatikusan szabályozott beönlőnyíláson át szívja a levegőt az égéstérbe és ezzel egyidőben a gép hátuljánál elhelyezett szellőzőkön keresztül felvett, a palást hűtéséhez szükséges, légmenyiséget áramoltatja a dubla oldalfalak között . A hűtőlevegő összekeverik a füstgázzal és így egyenletes hőmérsékletű közeget hozunk létre és diszpergálunk. A víztartályból a nagynyomású szivattyú vizet fecskendez a kiömlő meleg légáramba, ezáltal növelve az elterülő füstgáz fajsúlyát, így segítve a közeg felszín közelében tartását. A köd réteg nagyon hatékonyan a “szigetel”, és így megakadályozza a talaj kisugárzásos hőveszteségét. A gép mindkét oldalon 30 méteres távolságba fújja ki a párás füstöt, így egyszerre egy 60 m széles földcsíkot képes lefedni. Maximum 8 km/h vontatási sebességgel haladva, 20 percen belül vissza kell térni a kiindulási ponthoz, így a gép képes biztonságosan lefedni 10 hektár földterületet.

Hatásmechanizmus:
A Napunk által közölt hőenergia közvetlenül melegíti fel a légkört és a földfelszínt, ami ezt a hőmennyiséget a látható fénynél hosszabb hullámhosszú elektromágneses sugárzás, az úgynevezett infavörös fény formájában adja le. Ezt azonban bizonyos légköri gázok, mint például a vízgőz (H2O) és a széndioxid (CO2) hatékonyan nyelik el, és sugározzák vissza egy részét a Földre, így melegen tartva a bolygót.
Ezt a természetes folyamatot nagyban befolyásolja a légkörben található üvegházhatású gázok mennyisége. A legfontosabb ilyen gáz a vízgőz (felhők), mely 36 – 70%-ban felel a visszasugárzott hőért. A felhőmentes, nyitott égboltú éjszakákon az elnyelt és a földre visszasugárzott hőmennyiség jelentősen kevesebb, mint felhős társaikon. Így fordulhat elő, hogy Földünk legmelegebb helyein a száraz, felhőmentes sivatagokban a hajnali hőmérséklet képes fagypont alá esni. Ez a jelenség felelős a tavaszi fagyért is.

A KödSárkány nem egyszerűen csak melegíti az ültetvényt, hanem mindeközben meggátolja annak a kihűlését
Fontos tudnunk, hogy az így kisugárzott hőt gyakorlatilag lehetetlen visszapótolni  az ültetvénybe, ezért az a megoldás, ha eleve meggátoljuk, illetve lassítjuk a nagymértékű, természetes radiációs hőveszteséget. A KödSárkány amellett, hogy jelentős mennyiségű hőt állít elő, a működése során vízgőzt és széndioxidot juttat a növényeink közé, mely ott elterülve jelentősen csökkenti az ültetvény természetes hőveszteségét is. Az így keletkező „ködpaplan” a felhők szerepét betöltve akadályozza meg a hőmérséklet fagypont alá csökkenését.

A tavaszi fagy során fellépő hőveszteséggel kapcsolatos adatokról és számításokról az alábbi dokumentumban talál további információt:

Referenciáink:

Hír TV-ben leadott interjú, melyben egy magyar gazda is megszólal aki sikeresen védekezett a KödSárkánnyal:

Németországban megjelent újságcikk, melyben egy német gazdáról írnak aki -7,8 °C-ban védekezett sikeresen:

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]